BEN JIJ TOE AAN …

»  inspiratie
»  motivatie
»  ontwikkeling
»  reflectie
»  inzicht
»  groei
»  verheldering
»  bewustwording

driehoek

DE LERAAR IN BEELD

Bij beeldcoaching worden met de videocamera opnames in de klas gemaakt. Het is belangrijk om te weten dat ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten van de leraar altijd uitgangspunt zijn. Door kijken en analyseren van de beelden leer je met andere ogen kijken naar dat wat er gebeurt in je klas, de interactie tussen jou en de leerling(en), je didactiek en klassenmanagement.

Waarom is het gebruik van beelden zo fijn? Beelden geven je inzicht en bieden ondersteuning bij reflectie op je eigen handelen. Omdat bij de coaching kwaliteiten altijd het uitgangspunt zijn, is het een hele fijne, positieve en concrete manier van werken. De ervaring leert dat je bij het zien van de beelden in staat bent om zelf, op creatieve en deskundige wijze, antwoorden op je vragen te vinden. En ik help je daar natuurlijk bij! Beeldcoaching: een unieke methode voor competentievergroting en geschikt voor alle onderwijsvormen.

WANNEER IS BEELDCOACHING IN TE ZETTEN?

  • Voor begeleiding van een startende of herintredende leraar
  • Leren omgaan met een moeilijk groep en/of leerling(en)
  • Voor ontwikkeling van een goed pedagogisch klimaat
  • Meer grip krijgen op klassenmanagement
  • Feedback krijgen op je functioneren
  • Vaste patronen doorbreken
  • Organiseren van speciale individuele zorg binnen de groep

Kortom …. bij iedere leraar die zijn competenties wil vergroten en zin heeft in verrassend zelfinzicht en bijbehorende ontwikkeling.

Beeldcoaching zet je in beweging!

Voor heel veel leraren is beeldcoaching in eerste instantie best spannend. Er is namelijk best wel een verschil tussen jezelf op een filmpje op je telefoon terug zien en als je professioneel aan het werk bent. Het is een feit dat jij je met beeldcoaching kwetsbaar opstelt. Toch blijkt in de praktijk dat iedereen er na één of twee opnames aan ‘gewend’ is en zich niet meer zo ongemakkelijk voelt. Het is inderdaad in eerste instantie even uit je comfortzone stappen. Maar… zoals bij alles uit je comfortzone, het laat je groeien!

Wist je dat er verrassend veel voordelen zijn in het kijken naar beelden! Het biedt namelijk de mogelijkheid om jezelf te zien vanuit een ander perspectief. Een invalshoek die heel snel vele inzichten geeft, kan ik je vertellen. Daarnaast is het een mooie tool om er achter te komen wat voor een leraar je bent en wilt zijn. Je kijkt met andere ogen naar wat er in je klas gebeurt. je leert beter afstemmen op je leerlingen. je kijkt ook vanuit het perspectief van de leerling. je krijgt inzicht in je interacties met de groep en het effect daarvan. Bijkomend voordeel is dat je de beelden kunt bekijken op een moment dat jou schikt en je de tijd en rust hebt om ze desgewenst vaker te bekijken. En een allerlaatst groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld een observatie in de klas, is dat je er zélf achter komt wat je anders moet of wilt doen. Hoe fijn is dat!

 

 

driehoek

ZO ZIET EEN STANDAARD BEELDCOACHTRAJECT ER UIT

»   We starten altijd met een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek maken we kennis, kijken we of er een ‘klik’ is, leg ik uit hoe en wat er van je verwacht wordt en zorgen we dat je leervraag helder is en er een leerdoel geformuleerd wordt. 

»  Vervolgens worden er gemiddeld drie tot 5 opnames in de klas gemaakt. Deze opnames worden bekeken en geanalyseerd door de beeldcoach en de leraar. Dit doen we aan de hand van een reflectieformulier, waarin je stap voor stap meegenomen wordt.

»  Tot slot is er na elke op name een feedbackgesprek. Daarin wordt de opname besproken, inzichten gedeeld. Uitgangspunt in deze gesprekken is altijd wat jij als leraar al aan kwaliteiten in je hebt. Om vervolgens te kijken wat je nog uit kunt breiden. Door de meeste leraren wordt deze ervarings- en  oplossingsgerichte manier van coachen als heel prettig ervaren. 

OvO aanhalingsteken

"Education is the most beautiful power we can use to change the world!"

nelson mandela

ER ZIJN NOG MEER MOGELIJKHEDEN

Zoals bijvoorbeeld SYNCHROON coachen, waarbij in ‘real time’ gecoacht wordt. Je krijgt door middel van een oortje tijdens opname direct feedback op je handelen. Een geweldige manier om gelijk het effect van je handelen in beeld te zien en gekregen tips toe te passen.

Of een kort traject DIAGNOSTISCH filmen. Hierbij wordt uitgegaan van een intake, één opname en één nagesprek. Dit traject is ideaal als er al ervaring is met het kijken naar beelden.

Ook is het mogelijk om in te zoomen op de leerling bij de coaching KWALITEITEN IN PEDAGOGISCH HANDELEN in beeld. Dit traject is heel geschikt om aan te gaan als er een leerling is waarbij het contact en de interactie moeilijk verloopt en waarbij het voor de leraar lastig is om dit op een positieve manier om te buigen. Hierbij gaat het om bewustwording van eigen handelen, uit welke gedachten en gevoelens komt je handelen voort en je leert hoe  dit van invloed is op de interactie met de leerling.

MEER WETEN?

De aangegeven mogelijkheden en trajecten vormen slechts een indicatie. Trajecten worden altijd op maat gemaakt en in overleg is veel mogelijk!

Ik kom graag langs om wensen en mogelijkheden te bespreken. Neem vrijblijvend contact op! Je kunt me bereiken op christel@oogvooronderwijs.nl.

2021 © OOg-punt/oog voor onderwijs  |  Algemene voorwaarden  |  KVK 27327481